Snuttefiltar

Snuttefiltar är ett av de viktigaste inköpen när det kommer till barn. De är inte bara varma och sköna mot huden utan är även ett sätt för barnen att finna tröst och trygghet. Barnen kan använda filtarna både under dagen och när de är dags att gå och lägga sig.